Karkonosze Open 2011
Kaip mes galime reklamuoti Jūsų produktus

Karkonosze Open 2011

Karkonosze Open 2011

Poland - Jelenia Gora

2011 m. rugsėjo 24 d.

Amateur A Standard Mėgėjai Standard 24 Rgs 2011
Amateur B Standard Mėgėjai Standard 24 Rgs 2011
12-13 C Standard Junior Standard 24 Rgs 2011
12-13 Open Standard Junior Standard 24 Rgs 2011
14-15 Grand Prix Standard Junior Standard 24 Rgs 2011
10-11 Open Standard-4 Juvenile Standard 24 Rgs 2011
WDSF Senior Standard Senior Standard 24 Rgs 2011
WDSF International Open Latin Mėgėjai Latin 24 Rgs 2011
12-13 Open Latin Junior Latin 24 Rgs 2011
12-13 C Latin Junior Latin 24 Rgs 2011
14-15 C Latin Junior Latin 24 Rgs 2011
10-11 Open Latin-4 Juvenile Latin 24 Rgs 2011
16-18 Grand Prix Latin Youth Latin 24 Rgs 2011
Amateur E-8 Mėgėjai 10 Šokių 24 Rgs 2011
10-11 G-5 Junior 10 Šokių 24 Rgs 2011
12-13 D -8 Junior 10 Šokių 24 Rgs 2011
12-13 E -8 Junior 10 Šokių 24 Rgs 2011
10-11 D-6 Juvenile 10 Šokių 24 Rgs 2011
10-11 E -6 Juvenile 10 Šokių 24 Rgs 2011
Amateur C Standard Mėgėjai Standard 25 Rgs 2011
WDSF Open Standard Mėgėjai Standard 25 Rgs 2011
12-13 Open Standard Junior Standard 25 Rgs 2011
14-15 B Standard Junior Standard 25 Rgs 2011
14-15 C Standard Junior Standard 25 Rgs 2011
16-18 Grand Prix Standard Youth Standard 25 Rgs 2011
Amateur A Latin Mėgėjai Latin 25 Rgs 2011
Amateur B Latin Mėgėjai Latin 25 Rgs 2011
Amateur C Latin Mėgėjai Latin 25 Rgs 2011
14-15 B Latin Junior Latin 25 Rgs 2011
14-15 C Latin Junior Latin 25 Rgs 2011
14-15 Grand Prix Latin Junior Latin 25 Rgs 2011
Amateur D -8 Mėgėjai 10 Šokių 25 Rgs 2011
10-11 H -4 Junior 10 Šokių 25 Rgs 2011
14-15 D-8 Junior 10 Šokių 25 Rgs 2011
8-9 E-6 Juvenile 10 Šokių 25 Rgs 2011
8-9 Open - 6 Juvenile 10 Šokių 25 Rgs 2011

Photos

Nuotraukos (9)

#{text}